ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอริตา นุชารัมย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2565,13:40  อ่าน 636 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสาวิณี สุริสาย
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2565,13:38  อ่าน 634 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมวาดเขียนเพื่อคนที่เรารัก หัวข้อ “ลุกขึ้นสู้ปีศาจอบายมุข ปีใหม่นี้เริ่มเลย”
ชื่ออาจารย์ : นางอรสา อยู่ในศิล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2565,10:18  อ่าน 8844 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสมาชิกยุวเกษตรกรระดับจังหวัด
ชื่ออาจารย์ : นายมนต์ฤทธิ์ สุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2564,10:41  อ่าน 449 ครั้ง
รายละเอียด..