ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : กิจกรรมวาดเขียนเพื่อคนที่เรารัก หัวข้อ “ลุกขึ้นสู้ปีศาจอบายมุข ปีใหม่นี้เริ่มเลย”
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพัดชา ดวงอรุณ
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2565,10:14   อ่าน 8649 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมวาดเขียนเพื่อคนที่เรารัก หัวข้อ “ลุกขึ้นสู้ปีศาจอบายมุข ปีใหม่นี้เริ่มเลย”
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอชิรญา พูลเกิด
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2565,10:13   อ่าน 8635 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมวาดเขียนเพื่อคนที่เรารัก หัวข้อ “ลุกขึ้นสู้ปีศาจอบายมุข ปีใหม่นี้เริ่มเลย”
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงฟารีดา ถาวรเจริญ
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2565,10:04   อ่าน 8310 ครั้ง