ผู้บริหาร

นางสาวสิรวีร์ ขันธะกาด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
โรงเรียนในสังกัด
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านเขาซก เขาซก หนองใหญ่ 038168615 038168518